يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah”. (QS. 2:172)

Wednesday, December 22, 2010

10 Inspirational Nutrition Quotes

Today I was feeling a little uninspired. Maybe it’s just the Monday blues, or maybe it’s that all the nutrition news out right now seems like something I’ve read before. I found a few quotes to give me some new inspiration. I hope you like them too!

“The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition.” -Thomas Edison

...“Our food should be our medicine and our medicine should be our food.” – Hippocrates

“To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art.” -La Rochefoucauld

He that takes medicine and neglects diet wastes the skills of the physician.” – Chinese proverb

“Unfortunately, everything the experts tell us about diet is aimed at the whole population, and we are not all the same.” -The Scientist magazine

“Don’t eat anything your great-great grandmother wouldn’t recognize as food. There are a great many food-like items in the supermarket your ancestors wouldn’t recognize as food (Go-Gurt? Breakfast-cereal bars? Nondairy creamer?); stay away from these.” -Michael Pollan, author of The Omnivore’s Dilemma

“Virtually no one in the field of health and nutrition speaks about the concept of food having energy, but if you stop and think about it, it intuitively makes sense. Vegetables have a lighter energy than proteins. Animal meat from tortured animals has a different energy than meat from animals that lived a peaceful existence.” – Joshua Rosenthal, founder/director of the Institute for Integrative Nutrition

“Today, more than 95% of all chronic disease is caused by food choice, toxic food ingredients, nutritional deficiencies and lack of physical exercise.” – Mike Adams, author, investigative journalist, educator

“Diet is the essential key to all successful healing. Without a proper balanced diet, the effectiveness of herbal treatment is very limited.” – Michael Tierra, C.A., N.D.

“Those who think they have no time for healthy eating, will sooner or later have to find time for illness.” – Edward Stanley

No comments:

Post a Comment